MELLANSTRUKEN PANEL

Genom att i ett tidigt skede skydda träpanelen från yttre påverkan av väder och vind ökas dess livslängd. Ett enkelt och lönsamt sätt är att använda mellanstruken eller grundmålad panel.

De yttersta cellerna på en obehandlad träyta bryts snabbt ned av solens UV-strålar, väder, vind, alger och mögelsporer. Målar man på en träyta först när cellerna på ytan börjat brytas ned fäster färgen mycket sämre än på en helt färsk yta. Har det dessutom fastnat sporer på träytan ökar risken för mikrobiell påväxt. 

Fördelar med industriellt målad panel

Industriell målning av paneler har många fördelar. Mellan hyvling och målning förvaras virket torrt och så att det inte utsätts för direkt solljus. Målningen av Deromes träpaneler sker i lokaler med noggrann kontroll på förhållanden såsom fuktkvot, temperatur och påläggningsmängder. Ytbehandling på fabrik är dessutom mindre belastande för miljön och begränsar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum. All hantering sker enligt regelverket för CMP-systemet som kvalitetssäkrar industimålade panelbrädor samt Boverkets Byggregler BBR 6:4.

 • Sparar både tid och pengar

 • Mellanstruken i valfri kulör

 • Alltid i lager: vit mellanstruken 

 • Flera panelalternativ

 • Ej beroende av årstid

Svanenmärkt färgsystem

Vi använder oss av Tikkurilas färgsystem för vår industriellt målade panel. Färgen är godkänd enligt CMP-systemet och miljömärkt med Svanen. CMP-godkända panelbrädor ska oavsett ytbehandlingsklass aldrig lämnas utan slutbehandling under längre tid än tolv (12) månader efter montering.

Panelen grund- och mellanstryks på fabrik. Stryks sedan en gång med vald täckfärg för bästa skydd. Glans och kulör kan enkelt varieras. Slutbehandling efter montering ska utföras så fort det är möjligt för bästa slutresultat, dock senast efter tolv månader. För bästa resultat appliceras täckfärgen med spruta eller borste.

Ett komplett sortiment

Derome tillhandahåller ett brett sortiment av målade panel-brädor. Sortimentet följer gällande branschstandard. I sortimentet ingår finsågade klädselbrädor i bredd från 45–195 mm, samt panel och läkt med olika falsning och profil. Produkterna lagras under tak tillsammans med övriga trävaror i Deromegruppens centrallager.

Ett brett lagersortiment är nyckeln till snabba och kostnadseffektiva leveranser. Från Deromegruppens centrallager distribueras trävaror från våra sågverk ut till kunder på den svenska marknaden. 

Mellanstrukna paneler ingår i vårt beställningssortiment liksom alkydfärgsgrundade paneler i andra kulörer än vitt.

pantone-color-400x100.jpg

15 års livslängd - med rätt underhåll

Förutsättningen för god hållbarhet och lång livslängd är en kombination av bra virke, grundfärg, mellanstrykning, täckfärg och rätt underhåll. Förväntat underhållsintervall är 15 år oavsett om du väljer industriellt grundmålad panel + två platsmålningar med rekommenderad täckfärg eller mellanstruken panel med två strykningar på fabrik + en platsmålning med rekommenderad täckfärg. Livslängden gäller förutsatt att rekommenderade täckfärger används vid slutstrykning och att målningsanvisningen följts.

Tikkurila_logo_-_RED_LABEL.jpg

Pinja Protect GM/Ultra Pro 30
 

 • Ger träet bra skydd mot fukt men låter ändå träet andas
 • Skyddar effektivt mot solens UV-strålar
 • Skyddar ytan mot smuts och minskar sprickbildning
 • Är registrerad i Basta och Byggvarubenämningen
 • Tränger in i träet och ger ett bra fäste åt täckfärgen
 • Kan övermålas med alla färger utom slam och lasyr

 

SE VÅRA DOKUMENT & CERTIFIKAT