GRUNDMÅLAD PANEL

Genom att i ett tidigt skede skydda träpanelen från yttre påverkan av väder och vind ökas dess livslängd. Ett enkelt och lönsamt sätt är att använda mellanstruken eller grundmålad panel.

Fördelar med industriell grundmålning

Industriell målning av paneler har många fördelar. Mellan hyvling och målning förvaras virket torrt och så att det inte utsätts för direkt solljus. Målningen av Deromes träpaneler sker i lokaler med noggrann kontroll på förhållanden såsom fuktkvot, temperatur och påläggningsmängder. Ytbehandling på fabrik är dessutom mindre belastande för miljön och begränsar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum. All hantering sker enligt regelverket för CMP-systemet som kvalitetssäkrar industimålade panelbrädor samt Boverkets Byggregler BBR 6:4.

  • Sparar både tid och pengar   

  • Alltid i lager: vit grundmålad

  • Flera panelalternativ

  • Ej beroende av årstid

 
Svanenmärkt färgsystem

Vi använder oss av Tikkurilas färgsystem för vår industriellt målade panel. Färgen är godkänd enligt CMP-systemet och miljömärkt med Svanen. CMP-godkända panelbrädor ska oavsett ytbehandlingsklass aldrig lämnas utan slutbehandling under längre tid än tolv (12) månader efter montering.

Ett komplett sortiment 

Derome tillhandahåller ett brett sortiment av målade panelbrädor. Sortimentet följer gällande branschstandard. I sortimentet ingår finsågade klädselbrädor i bredd från 45–195 mm, samt panel och läkt med olika falsning och profil. Produkterna lagras under tak tillsammans med övriga trävaror i Deromegruppens centrallager.

Ett brett lagersortiment är nyckeln till snabba och kostnadseffektiva leveranser. Från Derome Timbers centrallager distribueras trävaror från våra sågverk ut till kunder på den svenska marknaden. Utöver de grundmålade paneler som ingår i vårt grundsortiment kan vi även erbjuda mellanstrukna paneler och panel målad med slamfärg. Dessa ingår i vårt beställningssortiment liksom alkydfärgsgrundade paneler i andra kulörer än vitt.

Tikkurila_logo_-_RED_LABEL.jpg
 

Pinja Protect G/GM

  • Ger träet bra skydd mot fukt men låter ändå träet andas
  • Skyddar effektivt mot solens UV-strålar
  • Skyddar ytan mot smuts och minskar sprickbildning
  • Är registrerad i Basta och Byggvarubenämningen
  • Tränger in i träet och ger ett bra fäste åt täckfärgen
  • Kan övermålas med alla färger utom slam och lasyr

 

SE VÅRA DOKUMENT & CERTIFIKAT