Underlagsspontlucka (Råspont)

Ett stabilt och säkert klimatskydd.

Vi var först ut i Sverige med att erbjuda våra kunder en underlagsspontlucka (råspontlucka) typgodkänd för hållfasthetsklass C14. Luckorna säljs under namnet Deromeluckan.

Luckor för alla väder
Deromeluckan finns att få i fem utförande. STANDARD: kan beställas i varianterna obehandlad, grundmålad och mellanstruken. TRÄSKYDDSBEHANDLAD: är behandlad med Grön-Fri på den rillade sidan för att minimera risken för mikrobiell påväxt under byggtiden.TAKFOT: är en grundmålad variant som tillverkas av extra fina brädor av handelssortering G4-2. Färg som används till grundmålning är Tikkurila Pinja Protect G/GM.

Alla luckor är typgodkända för C14
Våra underlagssponsluckor är typgodkända för C14 (∫mk=14 Mpa) och möter därmed väl de krav på hållfasthet som branschen kräver. De lägsta hållfasthetsvärdena som finns beskrivna i befintliga normer är för hållfasthetsklass C14 (∫mk=14MPa). När konstruktörer inte föreskriver hållfasthetsklass räknar de oftast med de lägsta värdena. På så vis kan du känna dig trygg med att använda den typgodkända Deromeluckan. För val av tjocklek på Deromeluckan, takutsprång och stabilitetsberäkning, prata med byggnadens konstruktör.

Underlagsspont (Råspont)
Taket skall skydda din byggnad i många år. Underlagsspont i kombination med annat tätskikt ger ett stabilare och säkrare klimatskydd än de flesta andra alternativ. Underlagsspontluckor (Råspontluckor) sparar tid och pengar vid montage jämfört med lös underlagsspont.

Grundmålad och mellanstruken underlagsspontlucka
Målas med en av marknadens ledande färger, Tikkurila Pinja Protect G/GM. Målningen utförs enligt färgtillverkarens rekommendationer. Med en målad lucka ökar skyddet för produkten samt att tidsbesparingen på byggplats ökar ytterligare. Den grundmålade stryks en gång med ovanstående färgsystem medan den mellanstrukna produkten stryks två gånger.

Deromeluckan - En tillverkningskontrollerad produkt
En godkänd och tillverkningskontrollerad produkt uppfyller de krav som anges i gällande svenska lagar och föreskrifter. Ett typgodkännande innebär att produktens egenskaper har verifierats genom provning hos ett kompetent provningsorgan eller genom beräkningar. Tillverkningen har kopplats till en kvalitetssäkrande tillverkningskontroll. Kontrollen innebär att tillverkaren har systematiserat och dokumenterat tillverkningsprocessen, vilket leder till färre fel och lägre kostnader. 

(Källa: hemsida SP SITAC)