Tryckimpregnerat virke

Skapa utemiljöer i trä.

Vi levererar en rad kvalitetskontrollerade impregnerade träprodukter såväl för svenska marknaden som exportmarknader. De impregneringsmedel vi använder är godkända ur miljösynpunkt och vi kan producera enligt träskyddsklasserna NTR-A och NTR-AB. Läs mer om detta i vidstående konsumentinformationsblad.

Tryckimpregnerat grön- & bruntryckt

För den svenska marknaden producerar vi trallvirke, ytterpaneler och hyvlade reglar samt stolpar. I vårt produktsortiment finns både grön- och bruntryckt virke. Bruntryckt virke har ett utseende som påminner om exotiska träslag men är ett kostnadsmässigt bättre alternativ.

För exportmarknaderna är det framför allt C16/C24 konstruktionsreglar och decking av gran som produceras, men även reglar och läkt.