Övrigt virkessortiment

Läkt, reglar, glespanel och råspont/ändspont.

Vårt breda utbud består även av läkt, reglar, glespanel och råspont/ändspont vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning. Förutom de vanligast förekommande läktdimensionerna lagerför vi även trekantsläkt. Regelsortimentet som hållfasthetssorteras, se mer info här,  kompletteras med formreglar i olika dimensioner. Glespanel och råspont/ändspont lagerhåller vi i ett antal dimensioner. Se ”Sortimentsguide” för mer information.