Biobränsle

Av grot, energived och stubbar

Vill du komma i kontakt med ansvarige för försäljning av biobränsle till kommuner och värmeverk.

Vi arbetar med hela träförädlingskedjan - från skog till färdigt hus, och vi tar hand om hela trädet. Med sågverkens och råvarubolagets material som bas, förser vi våra bränslekunder med ett sortiment som är väl anpassat för både den enskilda pannan och till värmeverk. Hos oss blir grot, energived och stubbar till biomassa och färdig värme. Av spånet från våra sågar gör vi pellets och briketter. 

Deromegruppen är stolta över att jobba med ett förnyelsebart material som bas i vår verksamhet. Trä binder koldioxid och bidrar vid förbränning inte till växthuseffekten och ger heller inga utsläpp av svavel. Askan som bildas vid förbränning av trädbränslen är rik på näringsämnen och mineraler och kan återföras i skogen. 

De bränslen som vi jobbar med

Från skogen:
Toppar och grenar - Energived - Klena träd runt åkermark

Från sågverken:
Bark - Flis - Sågspån - Kutterspån

Från industrin:
Returträ - Pallar