Fingerskarvat

Exaktkapat eller upp till 14 meter.

Vi fingerskarvar ett flertal produkter, framförallt konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C24 och C30. Direkt från produktionen kan vi även ta fram exaktkapade längder upp till 14 meter i ett antal dimensioner mot order. På vårt centrallager lagerför vi ett stort sortiment i fingerskarvad C24.

SE VÅRA DOKUMENT & CERTIFIKAT