Om oss

Under namnet Derome Timber marknadsförs träprodukterna från våra sågverk. Varje verk har sin egen inriktning mot del av sortimentet och erbjuder på ett kostnadseffektivt sätt trävaror med hög kvalitet.

Verksamheten bygger på mångårigt branschkunnande samt en hög servicenivå. Derome Timber kan också erbjuda FSC® och PEFC™ certifierat virke. I Sverige vänder vi oss till bygghandlare, Gör-Det-Själv-varuhus, hus- och takstolsfabrikanter samt pall- och övrig träindustri. Ungefär hälften av produktionen av trävaror går på export. En del av produktionen förbrukas internt genom emballagetillverkning och av biprodukterna från sågverken tillverkas bl a bränsle- och stallpellets vid två anläggningar.

Med teknik i framkant

Sågverkssektorn är den av Deromes verksamheter som är mest investeringsintensiv, och vi har gjort stora satsningar i sågverken för att effektivisera på olika sätt. Allt ifrån förkortade ledtider i sorterings- och hyvlerianläggningar till ökat utbyte ur varje stock. Vi står väl rustade i trämarknadens hårdnande konkurrens och är därmed en långsiktig och pålitlig leverantör av trävaror.

Kort om sågverken

  • Sågproduktionen uppgår till 600.000 kubikmeter per år
  • Hyvlingskapaciteten är 600.000 kubikmeter per år
  • Impregneringskapaciteten är 280.000 kubikmeter per år
  • Exaktkapning kan ske direkt i hyvellinjen
  • Miljöcertifierade enligt ISO 14001 - Ladda ner certifikat
  • FSC® och PEFC™ spårbarhetscertifierade (PEFC logolicensnr: PEFC/05-32-195)