2019-04-05

Ny metod för plastning av virkespaket

I samband med att vårt nya måleri i Derome togs i bruk under hösten 2018, började vi också använda en ny metod för inplastning av våra virkespaket med målade paneler. Istället för att som tidigare bara använda täckplast som lades över paketen och bandades, så lägger vi först täckplast ovanpå paketet och därefter plastas hela paketet in med sträckfilm.

Eftersom sträckfilmen täcker paketets alla sidor så skyddas nu virket mycket bättre mot yttre påverkan vilket är extra viktigt när det kommer till virke som har en högre vidareförädlingsgrad. Sträckfilmen är väldigt stark vilket även ger stabilare paket. 

När du som kund tar emot paketen kan du nu känna dig trygg med att panelen skyddas på ett mer effektivt sätt. Innan paketen sätts in i rullfack måste man sätta ned paketet på ett delningsställ, en plockvagn, strön eller liknande för att få in truckens gafflar mellan plasten och paketet. Därefter går det smidigt att ta bort plasten innan paketet placeras i rullfack. 

Vår förhoppning är att du som kund kommer att uppleva att produkten håller högre kvalitet vid leverans och också är mindre ömtåligt vid hantering.