2018-04-18

Framtiden säkrades när Derome invigde ny hyvel

Virket till stora delar av Sveriges altaner sågas och hyvlas i Anneberg, utanför Kungsbacka. Nu kan Derome göra det med ännu större effektivitet, för i lördags invigdes investeringen av den nya hyveln som förflyttar hyveltekniken 50 år framåt i tiden.

- Det här är en stor dag för oss, säger Krister Edvinsson, platschef för Derome Timber i Anneberg. Ombyggnationen skapar stora möjligheter för oss att öka produktionen och utbytet av stocken, samtidigt som vi kan leverera produkter med bättre finish.

Investeringen i den nya hyveln från Ledinek innebär en uppdatering av utrustningen med ungefär 50 år och gör Annebergssågen till en av Sveriges modernaste hyvelanläggningar. Samtidigt förbättras arbetsmiljön avsevärt genom minskat buller och damm inne i lokalen.

- Från att ha burit kuttrarna och manuellt fått stå och skruva för att ställa om, så kan vi med bara några knapptryckningar justera hela produktionen, säger Krister Edvinsson. Nu kan vi istället sätta medarbetaren i fokus och ta vara på vara på varje individs kunskap. Det tror jag kommer göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare och ge oss möjlighet att producera mer, till en högre kvalitet samtidigt som vi minskar vår resursförbrukning.

Invigning i samband med A-husdagen

1500 människor besökte anläggningen samma dag som invigningen hölls, dels för att vara med när de symboliska hyveltagen togs av riksdagsledamot Emma Hult (MP), dels för att fira A-husdagen, arrangerat av ett av Derome Timbers systerbolag. På podiet vid invigningen återfanns en klassisk hyvel i träslöjdsanda. Efter ett kort anförande, där huvudbudskapet var att vi alla måste arbeta för att främja ett ökat användande av trä, förklarades den nya hyveln invigd.

- Jag upplever en stor stolthet bland medarbetarna här idag, säger Emma Hult (MP). Med trä bygger vi framtiden och en av möjligheterna för att öka träanvändandet är den digitala utvecklingen. Byggsektorn ligger långt efter, men här på Derome är digitaliseringen en naturlig del av arbetet och det innebär att framtiden redan är här.

Emma Hult (MP) betonar även vikten ökad kunskap inom politiken, för att öka trähusbyggnationen i landet. Ett exempel hon ger är att sätta högre mål gällande andel trähus per kommun, vilket man kan se främjar att fler kommuner väljer byggnation av trähus, framför andra material.

- Inom politiken behöver vi lyfta de företag som jobbar för framtiden. Och Derome är ett av dessa företag, avslutar Emma Hult.

----------------------------------------

Kontaktperson

Krister Edvinsson | Platschef Derome Timber i Anneberg
krister.edvinsson@derome.se | 0300-56 23 15