2018-04-09

Deromes målade panel kvalitetscertifieras

Nu stärker vi ytterligare vår kvalitétssäkring av målad panel från Derome. Från och med den 1 april 2018 börjar Derome Timber leverera panelbrädor enligt CMP-system. Det innebär att nyproducerade panelbrädor kvalitetssäkras genom processen, samtidigt som varje bräda märks individuellt.

- Jag känner mig trygg i att nu kunna börja erbjuda våra kunder CMP och ha med den externa kontrollen, säger Pontus Larsson, försäljningschef Derome Timber AB. Vi kan i allt större utsträckning erbjuda certifierad målad panel i flera olika kulörer och det känns bra att den industriella processen för brädorna granskas av en tredje part framöver.

CMP (certifierad målad panel) är industriellt ytbehandlad utvändiga panelbrädor i ett system som säkerställer kvalitén på träråvaran, ytbehandlingsprocessen, färg och fuktkvot. När CMP-brädorna tillverkas följs dessa genom hela processen där alla steg blir dokumenterade för att säkerställa en hög kvalitet.

- Vid den industriella målningen skapas goda förutsättningar för en långsiktig hållbarhet och utseende, vilket är väldigt viktigt för oss, säger Pontus Larsson. Det känns glädjande att vi nu kan ha detta som standard i våra lager och dessutom ta ytterligare ett steg i våra ambitioner att minska vår miljöpåverkan, genom att använda ett färgsystem, godkänt av Svanen.

En kontrollerad process

Genom CMP-godkända panelbrädor går det att garantera att arbetet är utfört på rena, torra träytor på brädor som sågats bara någon eller några veckor innan målning. Sorteringsreglerna säkerställer goda egenskaper hos brädorna och gör att färgens fästförmåga och livslängd ökar.

- Dessa panelbrädor är, beroende på ytbehandlingsklass, färdiga att monteras och behöver maximalt målas med ett till två skikt med färg på byggplatsen. Det gör det mer kostnads- och tidseffektivt för beställaren. En annan fördel är att träet skyddas innan montering, vilket även minskar risken att väder och vind påverkar träet negativt.

Alla brädor som målas efter mars månad märks individuellt med spårbarhetsnummer, certifikatsnummer och ytbehandlingsklass. Allt för att skapa en trygghet och förenkla för kunden. För att uppnå en lång livslängd krävs en korrekt montering och slutbehandling inom 12 månader. Men ju tidigare detta görs, desto bättre för panelens livslängd.

Kontaktperson

Pontus Larsson | Försäljningschef Derome Timber

Pontus.Larsson@derome.se | 0340 66 65 48