2018-03-08

Derome satsar på hållbar stadsutveckling

Stadsdelen Brunnshög i Lund sticker ut från mängden. Här utvecklas ett unikt bostadsområde genom hållbar och attraktiv stadsutveckling med nya tekniska lösningar. I dagarna startar försäljningen av Deromes andra etapp – kvarteret Solgläntan.

Derome Mark & Bostad är en av bostadsutvecklarna i den nya stadsdelen Brunnshög i nordöstra delen av Lund. Stadsdelen byggs runt två forskningsanläggningar, den europeiska anläggningen ESS och den svenska MAX IV som kommer att driva ledande forskning på material och Life science.

- Stadsdelen Brunnshög finns tillgänglig för både forskare och allmänheten, säger Anders Wennerström, projektchef. Här finns möjlighet för dig som vill bo i ett innovativt område med hållbarhet i fokus. Här utvecklas nya byggnadstekniker och nya typer av mötesplatser. Något som går i linje med det vi står för och strävar efter med vår egen byggnation i trä och plusenergihus.

Plusenergihus innebär att huset producerar mer energi än det gör av med, gällande värme och varmvatten. För att uppnå detta byggs husen med en välutvecklad energieffektiv huskonstruktion och solceller monteras på taken.

De två forskningsanläggningarna är grunden i visionen om att skapa en intressant och hållbar stadsmiljö med spännande utflyktsmål i närheten, för att locka besökare. Stadsdelen ska bli en plats med goda förutsättningar för nya kontaktnät och ska bidra till att forskningsanläggningarna blir mer tillgängliga för allmänheten.

Kvarteret Solgläntan

De fyra klimatsmarta radhusen byggs i trä med tegel- och putsfasad. Radhusen är 157 kvadratmeter stora och har en egen trädgård. Totalt bygger Derome nio radhus med plusenergiteknik i området, kvarteret Soltäppan med fem radhus och det senaste kvarteret Solgläntan med sina fyra radhus.

- Det känns spännande att vara en del i ett så viktigt projekt med en tydlig framtidsvision. De höga kraven för gestaltning och utförande ligger i vår anda i hur vi vill bygga hus på ett ansvarsfullt sätt, säger Anders Wennerström, projektchef.

Derome satsar på trähusbyggnation tack vare råvarans klimatsmarta fördelar. Genom att öka mängden hus byggda i trä kan vi bidra till ett mer hållbart byggande. Trä är en förnybar råvara som genererar lägre mängd energi vid framställning och återvinning, än andra byggmaterial.

Läs mer om projektet eller bli en del av VIP-försäljningen på hemsidan HÄR.

Kontaktperson

Anders Wennerström | Projektchef
Anders.Wennerstrom@derome.se / 0340-66 65 96