2018-05-23

Derome förvärvar familjeägt sågverk i Ullared

Nu tar Derome ytterligare ett steg framåt inom Sågverkssverige och förvärvar koncernens femte sågverk. Familjeföretaget Maa Såg i Mjöshult, Falkenbergs kommun, blir nytillskottet och den 1 augusti byts de blå skyltarna ut mot nya, Deromegröna.

Precis som Deromegruppen är Maa Såg ett familjeföretag och drivs idag av den andra generationen.

- Vi liknar varandra på många plan och det är en av anledningarna till att vi har fattat tycke för varandra, säger Gunnar Jakobsson, VD för Derome Timber. Anläggningen och kundrelationerna präglas av ett jordnära, familjärt och engagerat förhållningssätt och för oss är detta en viktig ingrediens.

Timret som kommer till Maa Sågverk kommer från skogsägarna inom några mils radie från Ullared och den lokala närvaron har alltid varit en viktig del av affärerna. På anläggningen arbetar idag ca 20 personer och produktionen och dess personalstyrka kommer bestå även framåt.

- För oss som lämnar över företaget är det viktigt att känna att sågen rullar vidare, säger Anneli Andelén, VD för Maa Såg. Derome drivs i samma personliga anda som vi själva har gjort genom alla tider och därför känns det extra bra att det är just Derome som tar över nu.

Trävaror till Holland

Det nya sågverket kommer dedikeras till att såga grantimmer och förvärvet förstärker Deromes position på den Holländska marknaden, då många av de nuvarande kunderna finns just där.

- Maa Såg har ett starkt varumärke i Holland och med förvärvet kan vi utveckla vår position ytterligare på den holländska marknaden. Dessutom kommer vi att kunna få ett bättre timmerflöde mellan våra anläggningar som innebär minskade transporter och att vi sparar på miljön, fortsätter Gunnar Jakobsson.

Sågverket producerar 60 000 kubikmeter sågade trävaror per år. Förvärvet innebär att Derome blir en ännu mer heltäckande leverantör av sågade trävaror i såväl Sverige, som utanför våra gränser.

Kontaktperson

Gunnar Jakobsson | VD Derome Timber
gunnar.jakobsson@derome.se | 0340-66 65 75

Gunnar Jakobsson VD Derome Timber, Lenny Andersson Inköp och råvara MAA Såg, Anneli Andelén VD MAA Såg, Peter Sveibert Försäljningsansvarig MAA Såg, Magnus Andersson Koncernchef Deromegruppen.

FOR INFORMATION IN ENGLISH:

Download pressrelease here >> [PDF]