2018-03-15

Rekordår för Derome Timber 2017

År 2017 blev ett rekordår för Derome Timber i sågproduktionen med den högst sågade volymen i företagets historia.

Derome Timbers anläggningar i Derome och Okome slår rekord i högst sågade volym någonsin, samtidigt som alla såganläggningarna som helhet når produktionsrekord då hela 597 209m3 sågades under 2017.

”Det är tack vare högt engagemang hos personalen i kombination med god planering och ständigt förbättrade arbetssätt som möjliggör att vi når sådana fantastiska resultat” säger Gunnar Jakobsson, VD för Derome Timber.

År 2018 siktar Derome Timber på en volym över 603 000m3 sågad vara på anläggningarna.