Dokument

Här nedan hittar du alla våra dokument med certifikat och deklarationer. Kontakta oss gärna om det är något du undrar över eller saknar.

Kundinformation - plastning av paket med målad panel

PRESTANDADEKLARATIONER

Prestandadeklaration - Maskinellt hållfasthetssorterat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke Derome
Prestandadeklaration - Maskinellt hållfasthetssorterat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke Kinnared
Prestandadeklaration - Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke Derome
Prestandadeklaration - Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke Kinnared
Prestandadeklaration - Fingerskarvat
Prestandadeklaration - Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont, Derome Timber


BYGGVARUDEKLARATIONER

Byggvarudeklaration Underlagsspontluckor Standard DTi
Byggvarudeklaration Underlagsspontluckor Träskyddsbehandlad DTi
​Byggvarudeklaration Underlagsspontluckor Grundmålade_Mellanstrukna DTi
Byggvarudeklaration Finsågade paneler DTi
Byggvarudeklaration Grundmålade paneler DTi
Byggvarudeklaration Konstruktionsvirke DTi
Byggvarudeklaration Sågade o Hyvlade trävaror DTi
Byggvarudeklaration Fingerskarvat virke DTi
Byggvarudeklaration Tryckimpregnerat virke NTR-A (Wolmanit CX-8WB)
Byggvarudeklaration Tryckimpregnerat virke NTR-AB (Wolmanit CX-8WB)

 

BROSCHYRER

Inspirationsfolder_impregnerat
NTR_lagring_handel
Deromeluckan broschyr
Infoblad_gavelutsprång
Deromeluckan Instruktion
Produktblad - grundmålad och mellanstruken panel
Lagerhållna Standardpaneler

 

CERTIFIKAT

FSC-certifikat: Certificate DNV-COC-001567.pdf
PEFC-certifikat: Certificate 2018-SKM-PEFC-211.pdf