MELLANSTRUKEN PANEL

Sparar både tid och pengar.

Genom att i ett tidigt skede skydda träpanelen från yttre påverkan av väder och vind ökas dess livslängd. Ett enkelt och lönsamt sätt är att använda mellanstruken eller grundmålad panel.

De yttersta cellerna på en obehandlad träyta bryts snabbt ned av solens UV-strålar, väder, vind, alger och mögelsporer. Målar man på en träyta först när cellerna på ytan börjat brytas ned fäster färgen mycket sämre än på en helt färsk yta. Har det dessutom fastnat sporer på träytan ökar risken för mikrobiell påväxt. 

Industriell målning av paneler har många fördelar. Mellan hyvling och målning förvaras virket torrt och så att det inte utsätts för direkt solljus. Målningen av Deromes träpaneler sker i lokaler med noggrann kontroll på förhållanden såsom fuktkvot, temperatur och påläggningsmängder. På den sågade ytan läggs en 80-100 μm torrfilm.

 • Sparar både tid och pengar

 • Mellanstruken i valfri kulör

 • Alltid i lager: vit mellanstruken 

 • Flera panelalternativ

 • Ej beroende av årstid


Ultra Pro 30 - Alkyd/akrylat hybridfärg

Panelen grund- och mellanstryks på fabrik och för bästa skydd, färdigstryks med vald täckfärg. Mellanstruken panel kan stå upp till fem år innan övermålning med täckfärg. För bästa resultat appliceras täckfärgen med spruta eller borste.

 • Tjocklek 80-100 μm - väderskydd i fem år
 • Glans och kulör kan enkelt varieras
 • Hantering enligt Boverkets Byggregler BBR 6:4

 

Ett komplett sortiment

Deromes målade panelsortiment består av ca 80 artiklar. I sortimentet ingår finsågade klädselbräder med rillade kanter i bredder från 45 - 195 mm, samt panel och läkt med olika falsning och profil. Produkterna lagras under tak tillsammans med övriga trävaror i vårt centrallager.

Ett brett lagersortiment är nyckeln till snabba och kostnadseffektiva leveranser. Från Deromegruppens centrallager distribueras trävaror från våra sågverk ut till kunder på den svenska marknaden. 

Mellanstrukna paneler ingår i vårt beställningssortiment liksom alkydfärgsgrundade paneler i andra kulörer än vitt.

pantone-color-400x100.jpg

 

15 års livslängd - med rätt underhåll

Du kan vara fullkomligt trygg i ditt beslut att använda dig av Deromes målade produkter. Förutsättningen för god hållbarhet och lång livslängd är en kombination av bra virke, grundfärg, mellanstrykning, täckfärg och rätt underhåll. Förväntat underhållsintervall: Ultra Pro 30 (två strykningar på fabrik) + platsmålning med rekommenderad täckfärg ger 15 års livslängd. Detta gäller förutsatt att rekommenderade täckfärger används vid slutstrykning och att målningsanvisningen följts.

Tikkurila_logo_-_RED_LABEL.jpg

Ultra pro 30
 

 • Ger träet bra skydd mot fukt men låter ändå träet andas
 • Skyddar effektivt mot solens UV-strålar
 • Skyddar ytan mot smuts och minskar sprickbildning
 • Är registrerad i Basta och Byggvarubenämningen
 • Tränger in i träet och ger ett bra fäste åt täckfärgen
 • Kan övermålas med alla färger utom slam och lasyr


Här kan du ladda hem vår broschyr om mellansruken och grundmålad panel eller byggvarudeklaration