Råspontlucka - ett stabilt och säkert klimatskydd

Vi var först ut i Sverige med att erbjuda våra kunder en råspontlucka typgodkänd för hållfasthetsklass C14. Luckan säljs under namnet Deromeluckan. Vårt sortiment på takluckor består Deromeluckan STANDARD, Deromeluckan PROTECT och Deromeluckan TAKFOT, som alla rillningshyvlas. PROTECT Grön-Fri-behandlas dessutom och TAKFOT är en grundmålad råspontlucka.

 

Anpassning till HusAMA och VilmaBas

I enlighet med rekommendationerna i HusAMA och standarden som arbetats fram inom VilmaBas anpassar Derome Timber sitt råspontssortiment. De råspontstjocklekar som Derome framöver lagerför är 17 mm och 20 mm lös råspont och råspontsluckor samt 23 mm råspontsluckor och ändspontad 23 mm råspont (nominella mått 19, 22 respektive 25 mm). 23 mm råspont ska enligt rekommendationer användas t ex vid bandtäckning av låglutande tak.

 

Klicka här för större tabell >>

 

 

Råspont

Taket skall skydda din byggnad i många år. Råspont i kombination med annat tätskikt ger ett stabilare och säkrare klimatskydd än de flesta andra alternativ. Råspontluckor sparar tid och pengar vid montage jämfört med lös råspont.

Råspontslucka
Deromes råspontluckor säljs under namnet Deromeluckan. För ett stabilare och säkrare klimatskydd kan Derome Timber, som första företag i Sverige, erbjuda sina kunder luckor typgodkända för hållfasthetsklass C14. Utöver standardluckor så ingår även grundmålade råspontluckor (Deromeluckan TAKFOT) och luckor maskinellt behandlade med Grön-Fri (Deromeluckan PROTECT) i Deromes standardsortiment.

Deromeluckan
Deromeluckan PROTECT är ett bra alternativ till obehandlade råspontluckor i de fall då luckorna utsätts för yttre klimatpåverkan i form av fukt och vind under byggtiden. Deromeluckan TAKFOT tillverkas av bräder som är sorterade enligt sort AB vilket gör att den klarar kraven ”för synlig undersida i taksprång” enligt HUS AMA. Luckan grundmålas med en tjock, vit vattenbaserad alcydfärg, som ger ett bra grundskydd till nästa målningssäsong.Ladda hem vår broschyr Deromeluckan, infoblad gavelutsprång eller byggvarudeklarationer här nedan